Kế Toán không chỉ là dân văn phòng! Thực tập là khoảng thời gian các bạn đến c…

Kế Toán không chỉ là dân văn phòng!

Thực tập là khoảng thời gian các bạn đến các dn để quan sát và thực hành một số công việc.

Kết quả của thực tập là một khóa luận, luận văn, tiểu luận… đó là một báo cáo thể hiện những gì bạn biết về chủ đề từ lý thuyết đến thực tế.

Nhưng mình thấy nhiều bạn, và có thể bị tác động bởi trường, giảng viên … vì muốn “cho xong” một báo cáo thực tập để ra trường. Chính vì vậy, mà tính ứng dụng, tính thực tế từ việc học của các bạn là Không Có, và rồi kết quả là….

Như tình huống trong ảnh, nếu ai đó giúp bạn hoàn tất khóa luận, thì bạn vẫn có 2 rủi ro
(1) vẫn bị đánh rớt, do bạn không thể trả lời những tình huống thực tế mà GV sẽ đưa ra.
(2) khi đi làm, bạn vẫn không được xem là có kinh nghiệm.

Kế toán không chỉ là dân văn phòng, mà còn phải đi thực tế quan sát các bộ phận liên quan, để xem công việc nó vận hành như thế nào.

16.05.2017*nddbao

#nddbao #WeMakeItSimple

(Ảnh : từ group về kế toán)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *