Anh chị nào có văn bản hướng dẫn cách hạch toán tiền sử dụng đất 20% quỹ đất cho…

Anh chị nào có văn bản hướng dẫn cách hạch toán tiền sử dụng đất 20% quỹ đất cho nhà nước cho em xin với ạ !!!! Em cảm ơn ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *