Em chào các a chị. Chiều nay e đi phổng vấn kế toán mà do 2 năm nay nghỉ sinh e …

Em chào các a chị. Chiều nay e đi phổng vấn kế toán mà do 2 năm nay nghỉ sinh e bé nên k cập nhập các thông tin và luật về kế toán.
Xin các tiền bối giúp e khai thông đầu óc tý để p. Van cho thành công ạ
Em xin cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 15, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Em chào các a chị. Chiều nay e đi phổng vấn kế toán mà do 2 năm nay nghỉ sinh e …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *