Các Cụ mợ cho em xin tí kinh nghiệm với a,huhu Cty em đang thanh tra từ năm 2011…

Các Cụ mợ cho em xin tí kinh nghiệm với a,huhu
Cty em đang thanh tra từ năm 2011-2016; ngành nghề kd là tư vấn xây dựng,mà phần công nợ,tiền chuyển về tk tồn đến hết 2016 tịn hơn 3 tỉ,chưa xuất hóa đơn,thuế đag đòi nếu k giải trình được là do chủ đầu tư tạm ứng thì sẽ tăng hết vào doanh thu,giờ em phải làm như nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 15, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các Cụ mợ cho em xin tí kinh nghiệm với a,huhu Cty em đang thanh tra từ năm 2011…”

  • Xử lý hs thui bạn, điều khoản thanh toán trong hđ, hs nghiệm thu, bàn giao khối lượng công việc 2017 và xuất hđ năm nay….

  • Giống bên mình. Cq thuế cũng đang bắt nộp trắng VAT và thuế TNDN trên số đó luôn 🙁 và họ bảo ko xử lý được vì chi phí dở dang nhà tớ ko còn gì mà kho nhà tớ cũng không còn gì. Nhận tiền tạm ứng chưa làm thì chưa có gì chứ sao 🙁 . nhưng trên sổ phụ NH ghi là trả tiền hàng chứ không ghi tạm ứng tiền hàng. Nên nhất quyết là đang đòi thu 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *