Các bác cho em hỏi ngu tí ah. Chứng từ kế toán thuế cuối năm in rồi ký sau có đư…

Các bác cho em hỏi ngu tí ah. Chứng từ kế toán thuế cuối năm in rồi ký sau có được ko ah. Nhập xuất thu chi đó ahk

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 15, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho em hỏi ngu tí ah. Chứng từ kế toán thuế cuối năm in rồi ký sau có đư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *