xin hỏi y kien mọi ngưoi: cty mình có nk 1 lô hàng vào năm 2011 , bên mình đã mơ…

xin hỏi y kien mọi ngưoi: cty mình có nk 1 lô hàng vào năm 2011 , bên mình đã mơ tk và kê khai sai trị giá hàng hoá. Đến năm 2013 đã kê khai bổ xung trị giá hàng chênh lệch đó. Cơ quan thuế đã kiểm tra và dựa vào biên bản của hải quan có ghi lỗi là do doanh nghiệp nên khoản thuế đó DN k được khấu trừ. Anh Thức Nguyễn Văn ơi có văn bản nào quy định về việc này k ah? Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *