Anh/chị cho em hỏi chút: Làm mất hóa đơn GTGT đầu vào, cụ thể là hóa đơn điện th…

Anh/chị cho em hỏi chút: Làm mất hóa đơn GTGT đầu vào, cụ thể là hóa đơn điện thoại hàng tháng nhưng chưa kê khai có làm sao không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh/chị cho em hỏi chút: Làm mất hóa đơn GTGT đầu vào, cụ thể là hóa đơn điện th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *