Anh chị cho e hỏi ạ: – doanh nghiệp đang có trái phiếu cho ngân hàng mua để huy …

Anh chị cho e hỏi ạ:
– doanh nghiệp đang có trái phiếu cho ngân hàng mua để huy động vốn thì khoản này hạch toán như thế nào trong bảng cân đối ạ.
E cam on.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *