có bạn nào làm cho cty đang vay nợ ngân hàng ACB cho mình hỏi cái này tí dc ko a…

có bạn nào làm cho cty đang vay nợ ngân hàng ACB cho mình hỏi cái này tí dc ko ah !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “có bạn nào làm cho cty đang vay nợ ngân hàng ACB cho mình hỏi cái này tí dc ko a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *