các Anh, Chị Tư vấn giúp em với ạ. Sổ sách 2013 của em bị như sau: Đăng ký quyết…

các Anh, Chị Tư vấn giúp em với ạ.
Sổ sách 2013 của em bị như sau: Đăng ký quyết định 48 nhưng làm sổ theo QD15 và BCTC lên sai do chi phí bán hàng lại hạch toán vào giá vốn nên sai số liệu khoản mục giá vốn còn chi bán hàng trống, TK 156, 334 cuối kỳ sai do hạch toán sai tài khoản nhưng lợi nhuận vẫn đúng.
Năm 2014 tương tự 2013 nhưng hạch toán thiếu giá vốn khoản 100tr.
Năm 2015 hạch toán bù N632/C156 100tr đó làm năm 2015 đáng lẽ lỗ 10tr thì số lên tới 110tr.
Giờ em làm lại sổ nhưng không muốn nộp lại BCTC được không ạ? Lợi nhuận vẫn vậy nhưng tách ở 632 vào 6421 để 156 khớp số liệu. Năm 2015 vẫn để hạch toán bù N632. các năm đều lỗ ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

One thought on “các Anh, Chị Tư vấn giúp em với ạ. Sổ sách 2013 của em bị như sau: Đăng ký quyết…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *