Cả nhà cho em hỏi, nếu cty hạch toán theo pp nhật ký chung. Trong tháng nhập kho…

Cả nhà cho em hỏi, nếu cty hạch toán theo pp nhật ký chung. Trong tháng nhập kho 10 lần nhưng chỉ cuối tháng mới có 1 bút toán N156/331 tổng giá trị của 10 lần nhập.
Có sai về nguyên lý kt ko, sao thấy nó cứ giống chứng từ ghi sổ quá. thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, nếu cty hạch toán theo pp nhật ký chung. Trong tháng nhập kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *