Cả nhà cho em hỏi, em nộp tờ khai hàng tháng bị trễ 1 ngày, cục thuế gửi thư về …

Cả nhà cho em hỏi, em nộp tờ khai hàng tháng bị trễ 1 ngày, cục thuế gửi thư về mời em lên làm việc. Cho em hỏi lên làm gì ạ?Có bị phạt không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, em nộp tờ khai hàng tháng bị trễ 1 ngày, cục thuế gửi thư về …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *