anh chị ơi đi cá nhân tự đi chốt sổ BH nhưng k có quyết định nghỉ việc thì có ch…

anh chị ơi đi cá nhân tự đi chốt sổ BH nhưng k có quyết định nghỉ việc thì có chốt đc k ạ?Vì công ty làm ăn thất bát bị đóng cửa công ty,sếp xiếc trốn nên nhân viên nghỉ k có QĐ gì cả ạ . giờ e tự đi chốt tự đóng tiền của mình có đc k ạ. hic hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

9 thoughts on “anh chị ơi đi cá nhân tự đi chốt sổ BH nhưng k có quyết định nghỉ việc thì có ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *