Em có vấn đề này mong các anh/chị /em giúp đỡ ạ. Hiện nay hàng tiêu dùng nội bộ …

Em có vấn đề này mong các anh/chị /em giúp đỡ ạ.
Hiện nay hàng tiêu dùng nội bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 26/2014/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 cùng với Luật thuế sửa đổi số 71/2014/QH13 – Tức là từ ngày 1/1/2015 trở đi khi xuất tiêu dùng nội bộ như: xuất hàng hóa để dùng cho các bộ phận trong công ty, xuất tài sản cố định tự sản xuất, thành phẩm để tiếp tục dùng cho các bộ phận của công ty, tiếp tục cho quá trình sản xuất kinh doanh thì không phải xuất hóa đơn. Doanh nghiệp xử dụng phiếu xuất kho
(Đồng nghĩa với việc không phải ghi nhận doanh thu nội bộ hay không phải hạch toán qua TK 5118 (Theo QĐ 48) Và thông tư 200/2014/TT-BTC đã bỏ tài khoản 512.
Trường hợp bên cty em là đơn vị sản xuất xe ô tô County, dùng xe ôtô County do chính cty sản xuất để đưa đón CB CNV cty đi làm,(cũng tính là phục vụ hoạt động kinh doanh của cty) thì theo thông tư trên cty không phải xuất hóa đơn,tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất xe ôtô County này. Nhưng nếu không xuất hóa đơn thì bên cty làm sao đi đăng kí xe và nộp thuế trước bạ với bên công an được ạ.
Anh/chị/em nào có cao kiến gì giúp em vs ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em có vấn đề này mong các anh/chị /em giúp đỡ ạ. Hiện nay hàng tiêu dùng nội bộ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *