Công ty em mở thêm tài khoản ngân hàng, em đã nộp mẫu 08 tại cơ quan thu…

Công ty em mở thêm tài khoản ngân hàng, em đã nộp mẫu 08 tại cơ quan thuế, thì em có phải làm thông báo đến sở kế hoạch đầu tư nữa không cả nhà?
Tại sở kế hoạch xa chỗ em quá :(, đang ngại đi ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty em mở thêm tài khoản ngân hàng, em đã nộp mẫu 08 tại cơ quan thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *