Các anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ: Bên em ký hợp đồng với 1 doanh nghi…

Các anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ:
Bên em ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp VN, nhưng thi công công trình ở nước ngoài. Em có tìm hiều thì:
– Trong ví dụ số 45 của Thông tư 219/2013/TT-BTC: hai công ty B và C là các DN VN có phát sinh dịch vụ ở VN và nước ngoài thì thuế suất 0% áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.
– Nhưng trong công văn 4320/TCT-CS thì trường hợp này thuộc đối tượng không điều chỉnh của Luật thuế GTGT VN nên khi xuất hóa đơn gạch bỏ dòng tiền thuế và thuế xuất GTGT.
Vậy không biết là thuế suất GTGT là 0% hay là không chịu thuế GTGT?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *