Cả nhà cho e hỏi với: các mặt hàng nao bán ra phải bán theo giá quy định của nhà…

Cả nhà cho e hỏi với: các mặt hàng nao bán ra phải bán theo giá quy định của nhà nước? Qd ở thông tư nào ạ?
Em cảm ơn cả nhà !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi với: các mặt hàng nao bán ra phải bán theo giá quy định của nhà…”

  • HHDV thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bạn ạ. Thông tư k đủ tuổi quy định cái này. Được quy định tại Luật giá (Điều 11 khoản 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *