FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP VERSION V 3.0 – IN PHIẾU LƯƠNG THUẬN TIỆN. – Tự động li…

FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP VERSION V 3.0

– IN PHIẾU LƯƠNG THUẬN TIỆN.
– Tự động link Chấm Công – Bảng Lương – In Phiếu Lương.
– Tự động update ngày tháng khi thay đổi Năm !
– Tổng hợp đầy đủ 12 tháng và năm trên 1 file duy nhất !
– Hoàn thiện hệ thống báo cáo so với phiên bản trước.
– ….
– Link download:
http://www.mediafire.com/file/ubomkmzvym4y419/FILE_BANG_LUONG__V3.0-NGUY%E1%BB%84N_V%C4%82N_CHI.xlsmTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 10, 2017

account_box admin

24 thoughts on “FILE LƯƠNG DOANH NGHIỆP VERSION V 3.0 – IN PHIẾU LƯƠNG THUẬN TIỆN. – Tự động li…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *