em đến điên mất thôi.huhu.viết hóa đơn xuất ra cho khách hàng mà điền cột số lư…

em đến điên mất thôi.huhu.viết hóa đơn xuất ra cho khách hàng mà điền cột số lượng và đơn giá lộn nhau.hóa đơn e đã giao cho khách hàng và chưa kê khai thuế.Giờ phải lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới hay làm biên bản điều chỉnh mà ko phải xuất hóa đơn mới ạ.Mọi người giúp e với.E cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 10, 2017

account_box admin

11 thoughts on “em đến điên mất thôi.huhu.viết hóa đơn xuất ra cho khách hàng mà điền cột số lư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *