Chào cả nhà, cho mình xin ý kiến: Công ty A theo báo cáo tài chính năm nào cũng …

Chào cả nhà, cho mình xin ý kiến:
Công ty A theo báo cáo tài chính năm nào cũng lãi khoản 3 tỷ đồng
Công Ty ó 1 chi nhánh là kho-nhà xưởng(kho này diện tích 5 tầng khoản 336m2 x 5 tầng =1.680m2), có đăng ký chi nhánh mst đuôi 001.
Có phát sinh các chi phí như: lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khoản 500 triệu, hệ thống camera khoản 200 triệu, chi phí điện nước hàng tháng….
Vậy các khoản chi phí này có đưa vào chi phí được hay không?
căn cứ văn bản pháp luật nào.
Lưu ý: Chưa có hợp đồng thuê kho vì người cho thuê không muốn đóng thuế tncn, vậy làm hợp đồng cho mượn không thu tiền trong vòng 10 năm thì có hợp lý không?
Mong cả nhà cho em ý kiến, vì cho mượn 10 năm mà không có thu 1 xu nào với diện tính nhà xưởng tương đối lớn thì mình thấy không hợp lý lắm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà, cho mình xin ý kiến: Công ty A theo báo cáo tài chính năm nào cũng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *