Các tiền bối giúp e với. Cty e vừa mua xe hóa đơn là 1 tỷ 460tr, thuế 146tr của …

Các tiền bối giúp e với. Cty e vừa mua xe hóa đơn là 1 tỷ 460tr, thuế 146tr của đơn vị A. Bên e xuất cho bên B. Bên em quên không giữ lại hóa đơn mà giao cả cho bên B. Bây giờ bên B đi đăng ký xe đã nộp hết vào Công An. Em phải làm sao bây giờ. Các bác tính giúp em xem làm cách nào khả quan nhất với. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các tiền bối giúp e với. Cty e vừa mua xe hóa đơn là 1 tỷ 460tr, thuế 146tr của …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *