Ac cho e hỏi với ạ, cty cổ phần nhỏ thì giám đốc kiêm luôn thủ quỹ được k ạ…

Ac cho e hỏi với ạ, cty cổ phần nhỏ thì giám đốc kiêm luôn thủ quỹ được k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Ac cho e hỏi với ạ, cty cổ phần nhỏ thì giám đốc kiêm luôn thủ quỹ được k ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *