Cả nhà ơi, e in mẫu 03 trên phần mềm bảo hiểm chốt sổ, nhưng bị dấu tròn gạch ch…

Cả nhà ơi, e in mẫu 03 trên phần mềm bảo hiểm chốt sổ, nhưng bị dấu tròn gạch chéo như hình, vậy e làm tnao xoá dc ạ? Cả nhà giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 8, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, e in mẫu 03 trên phần mềm bảo hiểm chốt sổ, nhưng bị dấu tròn gạch ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *