Cả nhà cho em hỏi bên em xuất hàng thực phẩm tươi sống cho quỹ từ thiện để làm t…

Cả nhà cho em hỏi bên em xuất hàng thực phẩm tươi sống cho quỹ từ thiện để làm từ thiện thì thuế suất là bao nhiêu ạ ? Đọc thông tư E đang hoang mang quá.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi bên em xuất hàng thực phẩm tươi sống cho quỹ từ thiện để làm t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *