Chào các anh, chị. Có anh chị nào làm bên doanh nghiệp vận tải cho em hỏi chút ạ…

Chào các anh, chị. Có anh chị nào làm bên doanh nghiệp vận tải cho em hỏi chút ạ. Nếu doanh nghiệp mình thuê ô tô tải thì mình có đc xuất hoá đơn vận tải k ạ? và hoá đơn dầu mình có đc kê khai k ạ?? khấu hao thì mình có được trích??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 7, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Chào các anh, chị. Có anh chị nào làm bên doanh nghiệp vận tải cho em hỏi chút ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *