Mọi người ơi, giúp em với bên em đang yêu cầu qtoan, bổ sung qtoan thue tncn, là…

Mọi người ơi, giúp em với bên em đang yêu cầu qtoan, bổ sung qtoan thue tncn, làm thế nào để tải được tờ khai Quyết toán thuế TNCN.em tải mà cứ báo Java null . Cứu gấp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người ơi, giúp em với bên em đang yêu cầu qtoan, bổ sung qtoan thue tncn, là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *