Các bác cho em hỏi: Khi em làm đăng kí bổ sung tài khoản ngân hàng mới gửi lên s…

Các bác cho em hỏi:
Khi em làm đăng kí bổ sung tài khoản ngân hàng mới gửi lên sở kế hoạch thì có phải thông báo tài khoản cũ theo mẫu 08 trước gửi cho thuế lại với sở kế hoạch k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho em hỏi: Khi em làm đăng kí bổ sung tài khoản ngân hàng mới gửi lên s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *