Cả nhà giúp em vấn đề này với: công ty em là công ty tm&dv.chuyên cung cấp hàng…

Cả nhà giúp em vấn đề này với: công ty em là công ty tm&dv.chuyên cung cấp hàng hoá và nguyên liệu cho các công ty và cá thể?mà đa phần các mặt hàng khi bán ra bên mua không yêu cầu xuất hoá đơn. Có xuất thì họ ko chịu nhận.hiện tại bây giờ thì chênh lệch giữ đầu vào và đầu ra quá cao.xếp kêu tìm cách để giảm bớt chi phí.vấn đề này em phải làm như thế nào cho hợp lý ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Cả nhà giúp em vấn đề này với: công ty em là công ty tm&dv.chuyên cung cấp hàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *