Cả nhà cho e hỏi, e nộp tiền chậm nộp thuế GTGT mà kiếm mã tiểu mục 4911 k thấy …

Cả nhà cho e hỏi, e nộp tiền chậm nộp thuế GTGT mà kiếm mã tiểu mục 4911 k thấy đâu nữa. Không biết nay thuế có thay đổi mã mới k cả nhà? E cảm ơn cả nhà nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi, e nộp tiền chậm nộp thuế GTGT mà kiếm mã tiểu mục 4911 k thấy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *