anh chị ơi, trường hợp người lao động đã mua bảo hiểm y tế bên ngoài giờ vào côn…

anh chị ơi, trường hợp người lao động đã mua bảo hiểm y tế bên ngoài giờ vào công ty tham gia bảo hiểm xã hội thì cái phần bảo hiểm y té này em làm như thế nào ạ. Anh chị hướng dẫn giúp em với. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

9 thoughts on “anh chị ơi, trường hợp người lao động đã mua bảo hiểm y tế bên ngoài giờ vào côn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *