Em hỏi ạ! Em đi công tác chi nhánh hồ chí minh 1 tháng Sếp ở nhà Viết sai bù lu …

Em hỏi ạ!
Em đi công tác chi nhánh hồ chí minh 1 tháng
Sếp ở nhà Viết sai bù lu bù loa hóa đơn lên, 1 quyển sai 21 tờ…
vậy sai nhiều thế có sao không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em hỏi ạ! Em đi công tác chi nhánh hồ chí minh 1 tháng Sếp ở nhà Viết sai bù lu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *