Em bị 1 lối siêu đơn giản, đó là hóa đơn đỏ ghi địa chỉ thiếu. Địa chỉ trên giấy…

Em bị 1 lối siêu đơn giản, đó là hóa đơn đỏ ghi địa chỉ thiếu. Địa chỉ trên giấy đkkd “thôn XP, xã NV, huyện HL, tỉnh NB”. Nhưng phần lớn hóa đơn đều ghi ” NV, HL, NB”. Và em đã không để ý điều này cho đến khi cb thuế kiểm tra và đánh dấu lại với nội dung “sai tên địa chỉ”. 🙁 theo luật thì bị loại hết à cả nhà? ( em chưa làm biên bản điều chỉnh nào hết ạ )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Em bị 1 lối siêu đơn giản, đó là hóa đơn đỏ ghi địa chỉ thiếu. Địa chỉ trên giấy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *