E chào cả nhà. E có một câu hỏi nhờ cả nhà tư vấn giúp: Kế toán có…

E chào cả nhà. E có một câu hỏi nhờ cả nhà tư vấn giúp: Kế toán có được phép trình lựa chọn đơn vị thương thảo, ký kết hợp đồng của các công trình xây dựng không? E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *