Cả nhà em gặp vấn đề mà đang băn khoăn quá, mong cả nhà tranh thủ thời gian tư v…

Cả nhà em gặp vấn đề mà đang băn khoăn quá, mong cả nhà tranh thủ thời gian tư vấn giúp em, vấn đề như sau:
Giám đốc công ty em có góp vốn cổ đông vào một công ty khác, góp vốn bằng TSCĐ, bây giờ anh GĐ muốn rút cổ đông khỏi công ty đó, em cần làm những thủ tục gì?
Em cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà em gặp vấn đề mà đang băn khoăn quá, mong cả nhà tranh thủ thời gian tư v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *