Cả nhà cho em hỏi trường hợp sau: Công ty TNHH hai thành viên mỗi thành viên 50%…

Cả nhà cho em hỏi trường hợp sau:
Công ty TNHH hai thành viên mỗi thành viên 50% vốn. Nay chuyển nhượng ngang giá cho thanh viên thứ ba 20%. Em muốn hỏi:
+ Chuyển nhượng vốn như này có phải nộp thuế gì không ah?
+ Phải nộp những giấy tờ gì cho cơ quan thuế.
+ Tiền vốn chuyển nhượng mà người thứ ba trả cho hai người còn lại có bắt buộc phải nộp qua ngân hàng không?
Mong cả nhà giải đáp giúp em. Chân thành cảm ơn ah!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi trường hợp sau: Công ty TNHH hai thành viên mỗi thành viên 50%…”

  • dear chị. Việc chuyển nhượng vốn không cần chuyển khoản qua ngân hàng c nhé. Nếu chuyển nhượng ngang giá thì không phải đóng thu nhập cá ngân. C cần mẫu hợp đồng cn vốn em gửi cho.

  • 1. Chuyển nhượng vốn là có nộp thuế nhé. dù là chuyển nhượng ngang giá nhưng vẫn tính và nộp thuế TNCN trên phần tiền lợi nhuận của vốn chuyển nhượng đó. (bên anh đã bị trường hợp này phải nộp bổ sung tiền thuế TNCN tính trên lợi nhuận, dù chuyển nhượng ngang giá)
    2. Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn và nhớ phải nộp điều chỉnh trên sở kế hoạch và đầu tư
    3. Chuyển nhượng vốn phải chuyển khoảng qua ngân hàng. (Thông tư 95/2015/TT-BTC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *