14/06/2017 Công ty mình hết thời hạn tạm ngừng hoạt động DN lần 2, mà chưa muốn …

14/06/2017 Công ty mình hết thời hạn tạm ngừng hoạt động DN lần 2, mà chưa muốn đóng cửa cty, a/c nào nắm rõ luật chỉ mình với, mình tiếp tục hoạt động cty 1th kể từ ngày 14/06, sau đó lại xin tạm ngừng thì có đc không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *