Hi all, Mọi người cho em hỏi: em có chi nhánh Công ty (có mst riêng) thành lập v…

Hi all,
Mọi người cho em hỏi: em có chi nhánh Công ty (có mst riêng) thành lập và cũng ngừng hoạt động trong năm 2016. Đến cuối năm 2016 không nộp lại tờ khai thuế môn bài nên hiện giờ vẫn treo nợ thuế môn bài 1triệu cho chi nhánh này. Và trường hợp công ty em bị liệt vào là: chậm nộp tờ khai thuế môn bài năm 2017.
Theo em được tư vấn, nếu bây giờ em nộp lại tờ khai môn bài, môn bài bây giờ là lệ phí nên chỉ bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền từ 2triệu – 5triệu với trường hợp chậm nộp quá 90ngày…
Cả nhà tư vấn giúp em như vậy có đúng không ạ, em nên xử lý như thế nào ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *