e mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm, anh chị giúp e với. bên em có 1 hóa …

e mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm, anh chị giúp e với.

bên em có 1 hóa đơn xuất tháng 3, nhưng giờ bên mua mới báo sai MST (thiếu 1 số trong MST). mà giờ báo cáo quý 1 hết rồi. các anh chị tư vấn giúp e nên làm sao để hợp lý.
và có mẫu cho e xin luôn, e cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

10 thoughts on “e mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm, anh chị giúp e với. bên em có 1 hóa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *