Cho em hỏi về quy định nghỉ phép: năm đầu tiên làm việc không được 12 ngày nghỉ …

Cho em hỏi về quy định nghỉ phép: năm đầu tiên làm việc không được 12 ngày nghỉ phép ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho em hỏi về quy định nghỉ phép: năm đầu tiên làm việc không được 12 ngày nghỉ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *