Các Bác cho e hỏi bị ntn là sao ạ. Em làm bổ sung tờ khai thuế TNDN mà cứ báo v…

Các Bác cho e hỏi bị ntn là sao ạ. Em làm bổ sung tờ khai thuế TNDN mà cứ báo vậy. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 5/2016.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các Bác cho e hỏi bị ntn là sao ạ. Em làm bổ sung tờ khai thuế TNDN mà cứ báo v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *