Anh, Chị cho em hỏi với ạ, em nộp tờ khai quý 1 hôm 27/04 đến nay vẫn chưa nhận …

Anh, Chị cho em hỏi với ạ, em nộp tờ khai quý 1 hôm 27/04 đến nay vẫn chưa nhận được thông báo về mail, bình thường chỉ 1 lát là có mail. Anh, Chị nào biết vụ này không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

One thought on “Anh, Chị cho em hỏi với ạ, em nộp tờ khai quý 1 hôm 27/04 đến nay vẫn chưa nhận …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *