Ai có bảng lương thanh toán theo sản phẩm cho mình xin mẫu với…

Ai có bảng lương thanh toán theo sản phẩm cho mình xin mẫu với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Ai có bảng lương thanh toán theo sản phẩm cho mình xin mẫu với…”

 • Mình có file excel tính lương theo sản phẩm tự động: bảng chấm công theo ngày,
  -Báo cáo tự động tổng hợp sản lượng theo nhân viên,
  -báo cáo tự động tính lương sản phẩm theo nhân viên,
  – báo cáo các khoản tăng giảm lương theo nhân viên
  – in phiếu lương
  Các báo cáo đều view tự động 2 chiều giúp dễ thống kê, đánh giá
  Nếu bạn cần thì gửi email cho mình [email protected] để mình reply lại file cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *