Hôm nay vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 ạ, các anh chị ơi! Em nộp tờ khai bổ …

Hôm nay vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 ạ, các anh chị ơi! Em nộp tờ khai bổ sung mà trang nhantokhai báo thế này ạ. và em đã nộp lại tờ khai chính thức thì đã được chấp nhận.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 3, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Hôm nay vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 ạ, các anh chị ơi! Em nộp tờ khai bổ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *