Cả nhà cho em hỏi chút, Công ty em định mua máy in kim để in hóa đơn, cả nhà có …

Cả nhà cho em hỏi chút, Công ty em định mua máy in kim để in hóa đơn, cả nhà có ai đang dùng mà thấy ok thì cho em xin ít kinh nghiệm nên mua loại máy nào ngon bổ rẻ với ạ, Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *