Dạ cho e hỏi tháng 1 e đã nộp thuế môn bài r . Nay thuế gửi giấy báo là chưa nộp…

Dạ cho e hỏi tháng 1 e đã nộp thuế môn bài r . Nay thuế gửi giấy báo là chưa nộp . Giờ e kim hoài k ra tờ nộp tiền. Lên vietcombank xin lại dc k ạ >_<

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 2, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Dạ cho e hỏi tháng 1 e đã nộp thuế môn bài r . Nay thuế gửi giấy báo là chưa nộp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *