Anh,chị cho em hỏi ngu với ạ. Công ty em làm việc tại tầng 2. Tầng 1 không thuộ…

Anh,chị cho em hỏi ngu với ạ.
Công ty em làm việc tại tầng 2. Tầng 1 không thuộc công ty nhưng khi hóa đơn đỏ liên 2 đầu vào gửi về thì có bạn ở tầng 1 nhận hộ ạ. Hóa đơn của tháng 3 và em đã kê khai thuế quý 1/2017 do trước đó em đã xin 1 bản chụp hóa đơn qua mail. Bạn ở tầng 1 nhận hộ nhưng không đưa lại cho em. Hiện giờ em hỏi lại thì bạn ấy không tìm thấy hóa đơn. Hướng dẫn giúp em cách giải quyết với ạ. Em cảm ơn anh, chị nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *