Anh chi kế toán cho em hỏi chút, nhân viên bên e đã bỏ tiền túi thanh toán trc 1…

Anh chi kế toán cho em hỏi chút, nhân viên bên e đã bỏ tiền túi thanh toán trc 1 số khoản ( có hóa đơn), nay ng đó yêu cầu thanh toán. Nhung sếp e ko để tiền mặt tại quỹ mà yêu cầu mọi thứ phải qua tài khoản cty.giờ e làm đề nghị thanh toán kèm theo hóa đơn chuyển trả trực tiếp qua tài khoản cho nhân viên đó hay e làm đề nghị tạm ứng để thanh toán tiền cho nhân viên đó ạ.và hạch toán như nào cho hợp lý ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 30, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Anh chi kế toán cho em hỏi chút, nhân viên bên e đã bỏ tiền túi thanh toán trc 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *