Các anh chị cho em hỏi là hóa đơn bên mua xuất trả hàng cho bên bán thì bên mua…

Các anh chị cho em hỏi là hóa đơn bên mua xuất trả hàng cho bên bán thì bên mua kê khai âm trên bảng kê mua vào, còn bên bán kê khai âm trên bảng kê bán ra đúng không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi là hóa đơn bên mua xuất trả hàng cho bên bán thì bên mua…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *