Có anh chị nào gặp trường hợp người mua là đơn vị nhà nước giải ngân cho người b…

Có anh chị nào gặp trường hợp người mua là đơn vị nhà nước giải ngân cho người bán qua Kho bạc, bị kho bạc giữ 2% thuế GTGT chưa ạ? bên em đang bị như thế, bên mua thì bảo số tiền này kho bạc giữ rồi không thanh toán cho bên em ạ, bên em phải làm thế nào với thuế để giảm tiền thuế phải nộp bằng số tiền kho bạc giữ ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào gặp trường hợp người mua là đơn vị nhà nước giải ngân cho người b…”

  • 2% kho bạc giữ để nộp hộ thuế vãng lai (doanh thu khác nơi đk mst). Em đưa vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế gtgt sẽ tự động trừ phần nộp này cho Dn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *