” Anh chị làm ơn cho em hỏi với ạ: số tiền trên HĐ là 180trieu, bên em chuyển kh…

” Anh chị làm ơn cho em hỏi với ạ: số tiền trên HĐ là 180trieu, bên em chuyển khoản 150trieu còn 30 triệu trả tiền mặt. vậy bên em chỉ bị loại 30 trieu kia hay bị loại tất cả số tiền trên hóa đơn 180trieu ạ”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

11 thoughts on “” Anh chị làm ơn cho em hỏi với ạ: số tiền trên HĐ là 180trieu, bên em chuyển kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *